Najväčšie problémy manažmentu

Vyplňte prosím túto krátku anketu o najväčších problémoch manažmentu.

Má len 6 otázok.

Ďakujeme, marketingové oddelenie