Príklad zistenia gombíka

Najprv sa nám dostal do ruky takýto leták (kontaktné informácie sú zámerne rozmazané):

Na prvý pohľad vidno na tomto letáku niekoľko nedostatkov:

1. Odstrašujúci titulok s cudzím slovom, ktorý väčšine ľudí nič neprezradí (MULTIDISCIPLINÁRNA MEDICÍNA)

2. Da Vinciho skica ľudského tela, ktorá však negarantuje, že cieľové publikum pochopí, že robíme reklamu na lekársku ordináciu.

3. Priveľa zložitého textu, navyše s nevhodne zvoleným písmom.

 

Najprv sme potrebovali zistiť, čo potenciálni zákazníci očakávajú. Potrebovali sme objaviť vhodný gombík, teda to, čo spôsobí, že čitateľ pochopí, že drží niečo, čo ho naozaj zaujíma.

Urobili sme krátky prieskum s niekoľkými otázkami, ohľadom liečenia. Pozrite tu

Prieskum poskytol presvedčivý výsledok: Ľudia s prevahou očakávajú od liečenia “PLNOHODONOTNÝ ŽIVOT”. Bolo načase zistiť, ako sa to dá použiť. Tak sme zostavili prieskum číslo 2, ktorý mal zistiť, ako by sa to dalo znázorniť nejakým symbolom. Pozrite tu

Odpovede ukázali, že plnohodnotný život symbolizujú športové aktivity, najlepšie usmievajúci sa športujúci človek, ideálne v kruhu svojej rodiny.

Na základe toho vznikol prvý nástrel nového letáku, ktorý by mal gombík už v slogane a symbol gombíka by sa opakoval v obrázkoch. Aj keď tento leták sa ešte bude testovať, vidíte veľmi jasne rozdiel, ktorý sa dosiahol vďaka dvom jednoduchým prieskumom.

Kliknutím na obrázky letáku sa otvorí a ďalším kliknutím si ho môžete zväčšiť.