Marketing a kríza

Ak doľahne na nejakú oblasť podnikania kríza, dopyt klesá, zákazníci odkladajú nákupy, môžeme pozorovať viaceré zvláštne javy.

Jedna z najmenej rozumných reakcií je obmedzenie rozpočtu na reklamu. Na prvý pohľad to môže vyzerať ako dobrý nápad. Firme tečie do topánok, má problém vyplácať už aj mzdy a keď tak prichádzajú faktúry, manažment rýchlo vyradí také výdaje, ktoré vyzerajú ako neproduktívne.

Škrtnete náklady na propagáciu, odbyt klesá, pomädlíte si ruky s predstavou “ako dobre, že som škrtol tieto reklamné výdavky, lebo ľudia fakt nenakupujú, zbytočne by som vydal tie peniaze…” a dúfate, že kríza čo najskôr prejde. Ak marketing nespôsobuje viditeľne dopyt, môže sa to javiť ako dobrý nápad, ale v skutočnosti je opak pravdou. V kríze platí totiž pravidlo, že treba ešte zvýšiť snahu o propagáciu. Toto má zopár dobrých dôvodov. V prvom rade sa dobre pozrite na tento obrázok:

Asi sa zhodneme, že reklamy zažíva konzument skôr prebytok (a prekysličený reklamný priestor znižuje jej účinnosť), ale čo ak príde kríza a mnoho konkurentov usúdi, že treba zatiahnuť ručnú brzdu a obmedziť propagáciu? Potom ten, čo zvýšil úsilie, bude svietiť doďaleka ako maják.

Keď budete stáť v dave a všetci pokľaknú, potom budete trčať. Je to úplne jednoduché!

Zostáva nám zodpovedať ešte jednu kardinálnu otázku. Prečo by niekto obmedzoval niečo užitočné? Prečo by bolo potrebné označiť výdavky na marketing a reklamu za neproduktívne?

Najjednoduchší dôvod je, že dopyt síce existuje, ale firma nesleduje spätné väzby a nevie o tom!

Najčastejšie však pravý dôvod spočíva v tom, že marketingu vo firme chýbajú úplné základy. Ak sa nerobí marketingový prieskum, ak sa neodhalia základné spôsoby uvažovania zákazníkov, ak nekomunikujeme tak, že to je založené na anketách, ak nepreveríme účinnosť reklamy na testovacej vzorke, potom sa môže zdať, že škrtať výdaje na marketing je rozumná myšlienka.

Neškrtajte bezhlavo náklady na marketing, skôr sa usilujte o ich lepšie zacielenie.

Tento obsah bol zaradený v Uncategorized a označkovaný ako , , , , . Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár