Prvý tip pre kompozíciu

Keď robíte svojpomocne video, mali by ste pri kompozícii záberov dodržiavať základy grafického dizajnu. Už starí Gréci objavili, že ľuďom sa páči v umení určitý pomer línií, hovorí sa tomu aj “zlatý rez“. V praxi to znamená, že obrazovku by ústredný snímaný motív nemal deliť na polovice, ale skôr na tretiny. Ak máte na videu rečníka, tak by nemal stáť v strede. Pozrite si k tomu video:

Ľudia považujú symetrické obrázky za nudné, z nejakých dôvodov sa nám omnoho viac páči, ak sa obraz drží línií, ktoré pretínajú približne jednu tretinu zo strán, či od horizontu. Takto by vyzeral obraz, ktorý sa drží tzv. “PRAVIDLA TRETÍN”.

 

Každé pravidlo sa dá, samozrejme, porušiť, ak viete, čo robíte. Toto je príklad fotografie, kde si zrkadlenie vyžaduje použitie symetrie:

Ale aj tu môžete vidieť, že hoci je horizont v strede, samotný strom je opäť v jednej tretine vľavo.

Pri nakrúcaní videa by ste sa mali snažiť dodržiavať tieto princípy, nie je to nič zložité.

Ku kompozícii sa zrejme ešte vrátime neskôr.

Tento obsah bol zaradený v Uncategorized. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár