Seminár o marketingu

Zaujali vás myšlienky o prieskumoch a marketingu?

Aj vy ste prišli na to, že marketing sa do značnej miery presťahoval na internet?

K tomuto sme pripravili úspešný seminár o marketingu.

Pred seminárom vyplňte tento dotazník (kliknite sem), my urobíme prípravu. Vezmite si so sebou notebook, priamo na seminári urobíme praktické cvičenia v reálnej praxi.

Najbližšie termíny seminára

zistíte na stránke
www.success.sk